Oljen gir få arbeidsplasser

Det blir ingen ilandføring av oljen som finnes i Snøhvit-feltet. Dermed vil Finnmark bare få en håndfull arbeidsplasser på land.

– Det er faktisk umulig, dersom vi skal komme i land og produsere tidsnok. Skal vi ha ilandføring vil det kreve en for lang gjennomføringsfase på prosjektet, sier konserndirektør Terje Overvik i Statoil.

Snøhvit var i utgangspunktet et rent gass-felt. Skyhøye oljepriser har fristet utbyggerne til å undersøke om det også er mulig å utvinne olje i fra feltet utenfor Hammerfest.

Liten gevinst for Finnmark

Men håpet om mange nye olje-arbeidsplasser på land forsvant med Statoils uttalelser i dag.

– Det her helt riktig at det vil bli få arbeidsplasser på land, men antaller er det for tidlig å si noe om,  sier Overvik.

Dermed punkterer Statoil drømmen mange i Nord-Norge har hatt, om at det skulle bli mange arbeidsplasser, dersom Snøhvit-oljen ble produsert. Kravet har vært at oljen fra Barentshavet skulle bli ilandført til Melkøya, noe som kunne gitt mange arbeidsplasser til Finnmark.

Skuffa ordfører

– Dersom det er riktig at det blir få arbeidsplasser på land, er jeg negativ til det. For det er helt klart at ilandføring gir størst ringvirkninger lokalt, regionalt og for næringslivet, sier ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

Han mener det bør være et krav fra Nord-Norge at oljen i Barentshavet skal føres til land.

– Nå vil vi samle det politiske miljøet og næringslivsinteresser i Nord-Norge, for å legge press på at oljen fra Snøhvit og Goliat skal føres til land, sier Jakobsen.

Prisene til værs

Før Snøhvit-utbyggingen ble vedtatt i 2002, viste undersøkelser at oljeutvinning ikke var økonomisk lønnsomt. Oljelaget er bare 14 meter tykt. Derfor la Stortinget kun opp til utvinning av gassressursene. Siden den gang har utbyggerne fått ny erfaring med boring av produksjonsbrønner på Snøhvit-feltet.

I tillegg er oljeprisen en helt annen nå enn den gang.

– Vi har oppjustert forventningene og ser nå et lengre løp med høyere oljepris, sier Statoils informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad til NTB. Oljeprisen er tredoblet siden våren 2002, og ligger nå på over 70 dollar fatet.