– Lysten til å bli biskop har vokst fram

Prosten i Alta ble torsdag utnevnt som den nye biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Olav Øygard

Olav Øygarden var glad og ydmyk da han ble presentert som biskop torsdag.

Foto: marit garfjeld / nrk

– Øygard har mangeårig prestetjeneste bak seg i Finnmark. Det er en viktig kompetanse. De siste årene som prost i Alta. I den rollen ligger det erfaring med lederskap i den norske kirken som er en god kompetanse for arbeidet som biskop, sier leder for Kirkerådet, Svein Arne Lindø under pressekonferansen i Tromsø.

Også kjennskap til samisk kirkeliv og gode samiske språkkunnskaper ble trukket fram.

– Først tenkte jeg for meg selv om jeg var den bispedømmet trenger. Men når jeg så at flere ønsket meg under avstemmingene, så har lysten til å bli biskop modnet hos meg, sier Øygard under pressekonferansen.

Den nye biskopen sier han både er beæret og ydmyk over å bli ansatt.

Se hele pressekonferansen her:

Bispevalget i Nord-Hålogaland.

Sto mellom tre finalister

Prost i Alta prosti, Olav Øygard, domprost i Tromsø Herborg Oline Finnset og seksjonssjef i Kirkerådet Hans Arne Akerø ble i slutten av august lansert som de tre finalistene som kirkerådet skal velge mellom.

41 personer var i utgangspunktet med i valget om å bli ny biskop i Nord-Hålogaland.

Den endelige avstemmingen ble tett. Åtte stemte for Øygard, sju for Finnset.

På pressekonferansen i Tromsø stiller den nyvalgte biskopen sammen med leder for Kirkerådet, Svein Arne Lindø.

Blant sakene de tre finalistene har vært uenige om, er homofilt ekteskap. Finnset er den eneste av de tre som ønsker en liturgi for vielse av samkjønnede par. Hun kom på andreplass i den forrige avstemmingen, der det fremdeles sto mellom fem kandidater.

Læstadianerne varslet protest

Læstadianerne i Lyngen varsler at de ikke vil godta en kvinnelig biskop.

Ifølge avisa Dagen har Nils Einar Samuelsen og Hans Nic. Nilsen som er ledere for hver sin retning av læstadianere i Lyngen i Troms, sendt et brev til bispedømmet.

De gjorde det klart at de ikke vil betrakte Herborg Oline Finnset som biskop dersom hun blir utnevnt.

Lang erfaring fra Finnmark

Olav Øygard har vært prost i Alta prosti siden 2011. Har har tidligere vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino, sokneprest i Sør-Varanger og sokneprest i Alta. Han har også vært ansatt som rådgiver ved familievernkontoret i Alta. Øygard har blant annet etterutdanning i samisk.

Olav Øygard vigsles til biskop i Tromsø domkirke 9. november 2014.