NRK Meny

Økte midler til å bekjempe rus

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten. – Vi må gi hjelp tidlig før problemene blir store. Derfor skal vi øke kommunenes inntekter slik at lavterskeltilbud der folk bor kan styrkes. Vi skal også redusere ventetidene til sykehusbehandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.