Økt trafikk på Tromsø lufthavn

Innenlandstrafikken på Tromsø lufthavn økte med 5,4 prosent i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor. Ifølge Avinor er oppgangen markant, ettersom innenlands flytrafikk generelt minker på norske flyplasser. Utenlandstrafikken fortsetter derimot å øke. I Tromsø skyldes trafikkøkningene nordlys- og hvalturisme, samt økt forretningstrafikk.