Økt pågang på krisesenteret

Stadig flere personer tar kontakt med Krisesenteret i Midt-Troms etter å ha opplevd psykisk vold. Daglig leder Gørill Traasdahl tror økningen skyldes større bevissthet omkring vold i nære relasjoner, og at det å bli utsatt for manipulering, trusler og kontroll av partneren sin også regnes som vold. Traasdahl sier imidlertid at anmeldelse av slike saker sjelden fører frem. Ifølge fungerende lensmann Roger Magnussen på Finnsnes, er ikke psykisk vold en egen kategori, men ofte et element i forbindelse med anmeldelser om fysisk vold.