Økt militær trafikk

Det vil de neste dagene bli militær øvingsaktivitet langs E6 mellom Heia og til Setermoen. Øvelsen "Snøpanser" med Brigade Nord og US Marines skal være mest mulig realistisk og gjennomføres derfor delvis på offentlig vei i såkalte stridssoner, opplyser Hæren. Forsvaret ber trafikanter i området være ekstra varsom. Øvelsen varer til og med fredag.