NRK Meny

Økt fokus på sjøsamer

Arbeiderpartiet vil styrke fokuset på sjøsamene og deres identitet og kultur i Sametingets budsjett for 2015, sier sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet Ronny Wilhelmsen. Totalt vil partiet bruke fem millioner på dette. Blant annet vil de satse på å synliggjøre det sjøsamiske i byene, og Alta inngår som den største enkelt satsnigen.