Økt arbeidsgiveravgift i Nord-Norge

Sparebank1 Nord-Norge er blant de som rammes av at arbeidsgiveravgiften økes for flere sektorer i Nord-Norge.

Jan-Frode Janson

Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

De tre sektorene transport, finans og energi blir fra 1. juli tatt ut av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift - selv om de befinner seg i soner med redusert arbeidsavgift.

Det melder regjeringa torsdag.

– For de fleste bedriftene blir den ganle ordningen videreført, og det er bra for landsdelen at det fortsatt blir differensiert, sier konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge.

Banken er likevel en del av de som nå rammes av den endringa som kommer.

– Det er betydelig for sektorene som rammes. Det er store millionbeløp i forhold til en ekstra regning. Det positive er likevel at vi nå får en avklaring, og de fleste bedriftene i nord rammes ikke, sier Janson.

For disse sektorene betyr det ei regning på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner mer i arbeidsgiveravgift - enn de har gjort fram til i dag.

Totalt vil dette berøre bedrifter som sysselsetter 42.000 ansatte.

Samtidig blir 31 nye kommuner tatt opp i ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift.