NRK Meny

Økt aktivitet i Kystvakta

Aktiviteten i Kystvakten var i 2013 så høy som den ikke har vært på fem år, kommer det frem av Forsvarets årsrapport. Med 3817 patruljedøgn har det vært en jevn stigning fra bunnåret 2010. Tallet på operative helikoptertimer i Kystvaktens tjeneste har også økt det siste året, med 599 timer i lufta i 2013 mot 511 året før.