NRK Meny

Oksfjellet trygt

Oksfjellet ved Holmen i Kåfjord er nå ferdig skredsikret. Det opplyser regionsjef Ole Jan Hague i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Skredsikringa måtte stanses tidligere i høst, da det var fare for at store steinblokker skulle rase ut. Et geitfjøs måtte evakueres, og 200 geiter slaktes som følge av skredfaren.