Øker kvoteoverføring

Kvotefleksibiliteten, muligheten for å overføre kvoter fra ett år til et annet, for norsk vårgytende sild utvides fra 10 til 20 prosent fra 2017 til 2018. Det har departementet bestemt. – Dersom vi reduserer fisket på småsilda, så håper vi at det fører til en ny, sterk bestand som kan bidra til et rikt sildefiske i årene som kommer, sier fiskeriminister Per Sandberg en pressemelding.