Nytt styre i Troms Unge Høyre

Denne helgen avholdt Troms Unge Høyre sitt årsmøte på Rica Grand Hotell i Tromsø. I denne anledning ble det valgt et nytt arbeidsutvalg. Ny leder er Ragnhild Berg Nilsen(19) fra Tromsø. De nye nestlederne er Joakim Breivik og Sondre Bendiksen og de øvrige medlemmene er Ingrid Skjelmo og Johanne Skjærli Strømseng. Den eneste som er med videre fra det gamle arbeidsutvalget er nyvalgt leder.