NRK Meny

Nytt strømnett i Midt-Troms

Troms Kraft har fått tillatelse til bygge en 34 kilometer lang kraftledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn. Ledningen skal erstatte den ene av to kraftledninger som går på omtrent samme trasé i dag. Ved Finnfjordbotn transformatorstasjon og mellom Bardufoss transformatorstasjon og Andselv sentrum skal ledninga legges under jorden.