Nytt samarbeid skal forhindre kriminalitet og sosial dumping

Statens vegvesen er en av landets største utbyggere. Nå inngår de et samarbeid med skatteetaten for å unngå arbeidsmarkedskriminalitet.

Byggeplass

Ny avtale mellom skatteetaten og Statens vegvesen skal sikre at ansatte får den lønnen de har rett på. Illustrasjonsbilde.

Foto: Henning Tveito / NRK

Vegvesenet og skattemyndighetene skal utveksle informasjon som skal sikre at vegvesenet ikke inngår kontrakter med useriøse aktører. Kontrakten mellom etatene ble underskrevet nylig, og er meget viktig, ifølge Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

– Et slikt samarbeid vil eksempelvis kunne forhindre uholdbare arbeidsforhold som nylig ble avdekt av Statnett.

Bosniske arbeidere på en kraftlinje i Rogaland har jobbet under det som betegnes som «fullstendig uakseptable» forhold. Ifølge arbeidskontrakten måtte de sende halve lønna til en bankkonto i Bosnia og forplikte seg til å bli i Norge på ubestemt tid.

Nulltoleranse

Statens vegvesen omsetter for 40 milliarder i året, og er landets største utbygger. Avtalen med skatteetaten skal sikre at vegvesenets leverandører og underleverandører følger norsk skatte- og avgiftslovgivning. Alle leverandører må derfor gi fullmakt som sikrer innsyn i taushetsbelagt informasjon.

– Vi har nulltoleranse for kriminelle forhold på våre byggeplasser og prosjekter. Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mer for å forebygge og bekjempe kriminalitet og sosial dumping. Samarbeidet med skatteetaten vil gi oss bedre verktøyer i denne kampen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Underbetalte arbeidere

Bettina Sandvin

Bettina Sandvin er avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegvesenet har tidligere avdekt flere tilfeller der ting ikke har vært på stell, sier Bettina Sandvin.

– Det vi så langt har avdekt på våre kontrakter går på at arbeidere har fått for lite lønn i forhold til det regelverket sier at de skal ha. De største avvikene vi har funnet er 20 kroner for lite per time.

– Hvor mange gjelder det?

– Det er vanskelig å si eksakt. Men det er mange nok til at vi ser bekymringsfullt på det, og øker trykket for å være sikker på at alt går ordentlig for seg. Leverandøren får en frist til å rette opp forholdene. Det er noen tilfeller der vi har holdt tilbake penger.

Sandvin forteller at de har holdt tilbake flere millioner kroner til en utbygger inntil de betaler ansatte det de har krav på. Vegvesenet har også varslet sanksjoner mot en annen utbygger dersom de ikke overholder lønns – og arbeidsvilkårene.

I ytterste konsekvens hever vegvesenet kontrakter, men har foreløpig ikke hatt slike saker.

Gode erfaringer

På landsbasis har skatteetaten inngått åtte landsdekkende avtaler om samarbeid for å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet.

– Som kontrolletat klarer vi ikke alene å få bukt med svart arbeid, avgiftsunndragelser og sosial dumping. Men sammen med aktører som Statens vegvesen bidrar vi til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene, sier direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling.

Skatt nord har i dag seks avtaler med utbyggere i Nord-Norge.

– For oss er samarbeidsavtalene svært verdifulle. Vi kommer i en posisjon der vi får anledning til å følge byggeprosessen tett. Samtidig får vi en unik mulighet til å bidra til å styrke utbyggers egen internkontroll. Det sier Siv Simonsen Kibsgaard, underdirektør for forebyggende veiledning i Skatt nord.