Nytt drama om milliardprosjektet som står på vent

I dag startet et nytt kapittel i dramaet om Langsundforbindelsen i Karlsøy. Lagmannsretten avgjør om det må gjennomføres en konsekvensutredning før arbeidet kan starte.

Ferge

I dag må du bruke ferge for å komme deg mellom Hansnes, Reinøya, Karlsøya og Vannøya.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

I januar i år ble det full stans i arbeidet med prosjektet som innbefatter ny undersjøisk tunnel til Reinøya, nye veier og nytt fergeleie. Prislappen begynner å nærme seg en milliard kroner for dette bompengeprosjektet.

Krav fra reindrifta


Nord-Troms tingrett slo i januar fast at det burde ha blitt laget ei konsekvensutredning for tunnelen. Det hadde reindrifta krevd i årevis. Men både vegvesenet, fylkeskommunen og Karlsøy kommune sa nei til kravet. Også Kommunaldepartementet mente det ikke var nødvendig, og godkjente reguleringsplanen. Dette ble anket inn for retten.

Tingretten mente reguleringsplanen for Langsundforbindelsen fra 2010 ugyldig. Troms fylkeskommune ved regionvegkontoret ble dømt til betale saksomkostninger til reindriftsnæringen og grunneierne på 1,1 millioner kroner.

Kom som et sjokk


Dommen fra tingretten kom som et sjokk på både kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet.

Mange års kamp om tunnel ble satt på vent.

– At Nord-Troms tingrett vurderer planene som ugyldige er særdeles overraskende, sa fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener dommen i tingretten var svært overraskende.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Regionvegsjef Torbjørn Naimak var rystet.

– Jeg er veldig overrasket, dette kom svært brått på. Dette er noe jeg i mitt lange liv i vegvesenet aldri har opplevd før, sier Naimak.

Stanset prosjektet

Dommen i tingretten førte til at anbudsprosessen måtte stanses. Fylkeskommunen og vegvesenet valgte å vente med hele prosjektet inntil det foreligger en dom fra lagmannsretten.

Statens vegvesen og fylkeskommunen fastholder sin påstand om at det ikke er nødvendig å lage ei konsekvensutredning. Det er satt av fire dager i retten denne uka for å behandle saka. Fem vitner er innkalt.

En dom i lagmannsretten kan også ankes til Høyesterett. Dette vil ta tid å få avklart disse problemstillingene.

Nye problemer

Det har de siste månedene blitt nye problemer rundt Langsundforbindelsen. Nye krav til tunnel tilsier at det ikke bør være mer enn fem prosent stigning på grunn av sikkerheten. Tunnelen til Reinøya er beregnet å ha en stigning på åtte prosent. Det er ikke klart om denne stigninga kan bli godtatt. Statens vegvesen ser på mulighetene for å løse disse utfordringene. Det er teknisk mulig, men da må tunnelen forlenges. Det vil koste over 200 millioner kroner. Og da må kanskje en ny reguleringsplan utarbeides. Også det vil ta tid.

Samtidig har et flertall i fylkestinget har gått inn for dette prosjektet som Karlsøy kommunestyre ønsker, blir gjennomført. Men til neste år må det lages en ny kostnadsoversikt. Det kan føre til en ny opprivende debatt om denne forbindelsen i Karlsøy skal bygges. Politikerne må ta stilling til om dette blir for dyrt, eller om gamle vedtak fortsatt skal gjelde – uansett pris.