Nye marine verneområder

Fylkesmannen i Troms foreslår overfor Miljødirektoratet at Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen blir marine verneområder. Tilsammen dreier det seg om ca 440 kvadratkilometer. Områdene vernes blant annet fordi det er truet, sårbar natur eller inneholder særegne økosystemer. Saken er nå oversendt Miljødirektoratet for avgjørelse.