Nye fjellparti overvåkes i Kåfjord

To nye fjellområder overfor Manndalen i Kåfjord kommune inkluderes i NVEs prosjekt som kartlegger og overvåker ustabile fjellpartier i Troms. Det gjøres fordi nye data viser sprekker og strukturer i fjellsiden, som man tidligere ikke har oppdaget. De to nye fjellområdene utgjør trolig ikke en stor risiko for fjellskred, sier prosjektleder Martina Bøhme. Totalt vil et trettitalls fjellområder i Kåfjord bli kartlagt.