Nye åtte uker i varetekt for Tromsmann

En 47 år gammel mann fra Troms må sitte nye 8 uker i varetekt, mens han venter på at Høyesterett skal behandle saken mot han.

Nord-Troms tingrett.

Nord-Troms tingrett mener at en 47 år gammel, tidligere drapsdømt mann, må sitte i varetekt inntil den nye saken mot han kommer opp for Høyesterett.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Mannens forsvarer ba om at siktede skulle løslates, men retten sa nei.

Dømt i vår

I mai dømte Hålogaland lagmannsrett mannen til tre års forvaring, uten minstetid, for brudd på straffelovens § 227, for å ha kommet med drapstrusler,

Tiltalte anket dommen til Høyesterett, og det er nå klart at landets høyeste domstol tillater at saken blir fremmet. Det betyr at dommen i lagmannsretten ikke er rettskraftig.

I dag bestemte Nord-Troms tingrett at mannen ikke skal løslates, men sitte nye 8 uker i varetekt.

Alvorlig sak

Retten legger stor vekt på at de forholdene mannen nå er dømt for, skjedde bare tre måneder etter at han slapp ut fra soning for en dom for dobbeltdrap. De sakkyndige har sagt at det er stor fare for at mannen vil begå vold også i fremtiden.

Derfor mener tingretten at 8 ukers varetekt ikke er et uforholdsmessig inngrep.

Selv om Høyesterett skal behandle saken, er det ennå ikke berammet rettsmøte. Tingretten antar at saken har høy prioritet, og at behandlingen startet i løpet av de neste 8 ukene.