Ny runde om reform

Fylkesmannen i Troms ber Berg kommunestyre behandle saka om kommunesammenslåing på nytt. Mindretallet i Berg mente saka ble feil behandla hos dem og ba Fylkesmannen om hjelp. Et knapt flertall i Berg ba Stortinget avgjøre striden om sammenslåing med Senja kommune eller ikke. Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Jan Harald Jansen, er ikke overrasket over fylkesmannens svar.