NRK Meny
Normal

Ny runde om hvor ambulansene skal ha stasjon

Plasseringa av ambulansestasjoner i Troms skal bli sett på igjen. Det kan bli færre og større stasjoner. Bakgrunnen er nye krav til utdanning til ambulansepersonell.

Ambulanse ut fra stasjon

En ambulanse på tur ut på oppdrag fra stasjonen i Senjahopen. Nye krav til utdanning og vaktplaner gjør at hele ambulansetjenesten blir vurdert.

Foto: Arild Moe / NRK

– Noen endringer vil det kanskje komme med bakgrunn i kompetansekravene som slår inn neste år, sier Jan Eivind Pettersen, foretakstillitsvalgt i forbundet Delta for ambulansepersonellet i UNN.

Tillitsvalgt på UNN, Jan Eivind Pettersen

Utfordringa er at man har den rette utdanninga for å være på ambulansen, sier Jan Eivind Pettersen, foretakstillitsvalgt i forbundet Delta

Foto: privat

– Utfordringa er at man har den rette utdanninga for å være på ambulansen, det vil si minimum fagbrev, peker Pettersen på. I dag kan de gi kurs for sommervikarer. Men fra neste år kan det ikke gjøres. Dermed mangler UNN 170 sommervikarer.

Uønsket med lenger responstid

Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge gjorde i vår et vedtak som innebærer at hele ambulansetjenesten skal bli sett på igjen. Leder for ambulanseavdelinga, Per Øyvind Sørgård, ønsker ikke å bli intervjuet om saka. Han henviser til UNN-styret sitt vedtak i mars der de nye kompetansekravene til ambulansearbeiderne blir lagt til grunn.

Styret peker på at rekrutteringssituasjonen betinger mer tilstedevakt. Og styret åpner for å revurdere stasjonsmønsteret med henvisning til nye samferdselsløsninger i regionen, blant annet Hålogalandsbrua nord for Narvik.

Styret ber direktøren videreutvikle ambulansetjenesten, men ser for seg færre og større stasjoner dersom det ikke skal koste mer, og at responstidene vil måtte bli forskjellige i regionen, en unngåelig og uønsket konsekvens, som det står.

Med fast ansatte og vikarer er det rundt 400 personer i UNNs ambulansetjeneste. Ambulansestasjonene har ulike vaktordninger. Ambulansetjenesten til UNN er delt inn i sju geografiske seksjoner, fra Kvænangen i nord til Tysfjord i Nordland, med stasjon 31 steder.

Vekker kampglød hos ordførere

Men forslag om å flytte ambulansestasjoner, det kan skape kampvilje i distriktene:

– Er det noe som skaper engasjement hos lokalpolitikere og ordførere, så er det plasseringa av ambulanser, sier Pettersen. Han tror på noen justeringer, men ikke mange nedleggelser.

I Berg kommune på Senja vil UNN ha ny stasjon i Ersfjord mens kommunen i utgangspunktet vil ha den i Senjahopen. NRK har spurt ambulanselederen i UNN om stasjonen kan forsvinne ut av kommunen dersom ikke plasseringa blir slik de og UNN ønsker. Det vil ikke Per Øyvind Sørgård bekrefte, men sier han forventer anbudet de har godtatt om bygging i Ersfjord, blir gjennomført.

I 2016 utførte ambulansetjenesten i UNN nærmere 29000 ambulansebiloppdrag og kjørte nesten to millioner kilometer, med 68 kilometer i gjennomsnitt per oppdrag.

På Senja har de løst vaktordninga ved stasjonen i Gryllefjord på en – etter det Jan Eivind Pettersen i Delta sier – god måte, med personell fra Finnsnes på vakt.

– Vil ambulansetjenesten kunne bli billigere?

Nei, det tror jeg ikke. Beredskap er dyrt. Det vi jobber for i Delta er å få mer aktive vakter, og mindre passive, som er en gammeldags måte å organisere arbeidslivet på. Vi vil holde oppe kvaliteten på stasjonene og gjøre det attraktivt å jobbe der, derfor må vaktene bli aktive.

Men den Delta-tillitsvalgte mener det ikke kan sentraliseres for mye i et langstrakt fylke som Troms.

Arbeidet med ny plan for ambulansetjenesten starter etter ferien.