NRK Meny
Normal

Terroriserte familien - ankesaken opp neste uke

Hålogaland lagmannsrett starter neste uke behandling av ankesaken, der en 41-åring er tiltalt for blant annet grov voldtekt, mishandling, vold og trusler mot sin egen familie.

Øst-Finnmark tingrett

41-åringen ble dømt til 9 års forvaring i Øst-Finnmark tingrett i desember 2012, for å ha mishandlet tre personer over flere år.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Påtalemakten opprettholder alle punkter i tiltalen mot en 41-åring som er dømt til ni års forvaring i Øst-Finnmark tingrett.

Hålogaland lagmannsrett har satt av fem dager til behandling av ankesaken i neste uke.

Mannen anket dommen for blant annet voldtekt og mishandling av samboeren, vold og trusler mot en tidligere kjæreste og seksuelt misbruk av sin sønn.

Vold og voldtekt

– Fra påtalemyndigheten sin side så står saken vesentlig i samme stilling som den gjorde for tingretten. Det er domfelte som har anket over deler av skyldspørsmålet og straffutmålingen i saken, så det er det som skal opp til behandling, sier aktor Eli Nessimo.

Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på handlingene mannen er anklaget for.

I tiltalen til tingretten beskrives en lang rekke svært grove forhold, der mannen skal ha utført fysisk og psykisk vold og voldtekt. Han skal og ha utført flere seksuelle overgrep mot sin egen sønn, mens gutten var under 10 år.

Tingretten mente samboeren under samlivet levde i et vedvarende volds- og trusselregime, og at hun befant seg i mer eller mindre konstant redsel.

– Det er grove og krenkende handlinger som etter vår oppfatning er begått mot de fornærmede, og vi ser svært alvorlig på saken, sier Nessimo.

Eli Nessimo

Aktor Eli Nessimo sier det er grove og krenkende handlinger mannen står tiltalt for.

Foto: Inghild Eriksen

Fortsatt forvaring

Det er innhentet en rettspsykiatrisk undersøkelse med tanke på spørsmålet om forvaring er en riktig reaksjon i saken.

– Det går jo opp mot gjentakelsesfare for alvorlige straffbare handlinger, sier aktoren.

Det vil bli et tema dersom lagmannsretten finner mannen skyldig i de handlingene han har anket på.

– De sakkyndige vil være tilstede i retten og skal avgi forklaring for lagmannsretten, så da får vi se hva som framkommer der, sier aktor Eli Nessimo.