Ny rekord for norsk fiske

Fiskesalgslagene slår gamle rekorder og har i år omsatt for om lag 23 milliarder kroner. Økningen er på nærmere 2,7 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. Øverst på listen er Norges Råfisklag, som har omsatt fisk for 11,7 milliarder kroner, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Kraftig prisøkning på torsk og økte torskekvoter av en av årsakene til oppgangen.