NRK Meny

Ny rapport om Nordområdene

Bruk av flytende naturgass og fornybare energikilder kan bidra til å skape en bærekraftig vekst i nordområdene. Etter det NRK erfarer er dette noen av forslagene i en rapport fra overleveres i dag under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Det var i fjor at statsministerne i Norge, Sverige og Finland oppnevnte en gruppe som skulle vurdere ulike tiltak for vekst. Gruppa har vært ledet av Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.