NRK Meny
Normal

Ny rapport anbefaler storkommune i Nord-Troms

En sammenslåing av kommunene rundt Lyngenfjord vil gi flere fordeler enn ulemper for innbyggerne, viser en fersk utredning av kommunene i Nord-Troms.

Laster kart, vennligst vent...

Slik kan nye Lyngenfjord storkommune se ut om det blir kommunesammenslåing av Lyngen, Kåfjord og Storfjord.

– Utredningen viser at de økonomiske gevinstene ikke er tydelig nok til at de alene er godt nok argument for sammenslåing, skriver Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner i en pressemelding.

De tre kommunene har tatt initiativ til en utredning av sammenslåing i den såkalte «Lyngenfjordmodellen», en modell som går ut på å slå sammen kommunene til én ny kommune med 7.150 innbyggere og 3.350 km² areal.

I rapporten, som ble lagt fram torsdag, er konsekvenser, fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing av kommunene vurdert.

– De er avhengig av at nye Lyngenfjord kommune skaper bedre vilkår for innbyggere og næringsliv enn i dag. Men samtidig bør kommunene være bevisst endringene som er varslet i kommunenes inntektssystem, står det skrevet i rapporten.

I utredningen pekes det på at de viktigste positive konsekvensene ved en sammenslåing er et større fagmiljø innen de ulike tjenesteområdene, tilgang på mer spesialisert kompetanse, større økonomisk fleksibilitet og muligheten til å bli en sterkere regional aktør.

På den andre siden vil en sammenslåing kunne medføre svakere politisk representasjon fra bygdene, og en opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere.

– Men ulempene kan forebygges gjennom nærdemokratiske tiltak og satsing på digitalisering, mener rapporten.

Derfor konkluderer rapporten med at fordelene ved å slå seg sammen til en Lyngenfjordkommune er større enn ulempene det medfører at hver kommune forblir egen kommune.

Rapporten er utarbeidet av PxC i samarbeid med Telemarksforskning og Burson-Marsteller AS, og skal være en del av beslutningsgrunnlaget når kommunene tar beslutning om ny kommunestruktur.

Rapporten danner også grunnlag for eventuelt videre prosess fram mot en intensjonsavtale om kommunesammenslåing.