Ny kraftlinje til Hammerfest

Statnett vil bygge ny kraftlinje for å unngå mørklegging som under stormen «Narve».

Fylkesmannen i Finnmark hadde landets ekspertise på strøm til bords i ettermiddag. Og det trengs:

– Jeg er litt frustrert over dagens situasjon, medgir fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Men nå er finnmarkingene i ferd med å bli bønnhørt.

Etablerer ny kraftlinje

Da stormen Narve herjet finnmarkskysten i vinter, falt strømmen ut i flere områder. På dagens møte hos fylkesmannen ble det drøftet hvordan man skal unngå at det skjer igjen.

– Vi har besluttet like over 2007 å sende en forhåndsmelding på en ny linje fra Balsfjord og nordover til Hammerfest, det vil åpenbart bedre situasjonen for Finnmark.

Det sier Odd Håkon Holsæther, administrerende direktør i Statnett.

Tar tid

Men selv om meldingen om ny kraftlinje blir godt mottatt, er fylkesmannen betenkt over at det vil ta lang tid før planene er en realitet.

– Det tar tid å få på plass et kraftigere ledningenett, når det gjelder å få på plass hovedlinjene så heller vi mot ti års venting, sier Gunnar Kjønnøy.