NRK Meny

Ny ingeniørutdanning

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, oppretter ei 3-årig ingeniørutdanning knytt til operasjonar ved ubemanna fly. Studietilbodet vil starte opp hausten 2016. Ingeniørutdanninga vert oppretta av UiT i samarbeid med Arktisk Senter for Ubemannede Fly, ASUF, som vart lansert i dag.

Drone
Foto: Karl Kristian Langeland