Ny giv i Dyrøy

Fylkesrådet har gitt Dyrøy kommune status som omstillingskommune og bidrar med tre millioner inneværende år. I tre år skal kommunen jobbe systematisk for å skape flere arbeidsplasser i kommunen, bevare eksisterende næringsliv og skape nytt lønnsomt næringsliv i kommunen. Dyrøy kommune stiller selv med en million kroner til prosjektet.