Ny fylkesmann før valget

Etter det NRK erfarer kan Elisabeth Aspaker bli utnevnt til ny fylkesmann for Troms og Finnmark før stortingsvalget. Arbeiderpartiet sier de vil reversere sammenslåingen av Fylkesmannen i Troms og Finnmark hvis de får regjeringsmakt etter valget. Kommunaldepartementet vil ikke tidfeste utnevning av fylkesmann for de to sammenslåtte fylkene.