Ny direktør i UNIS

Harald Ellingsen er utnevnt som ny direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Ellingsen (62) kommer fra jobben som professor og instituttleder ved Institutt for marin teknikk ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han begynner i den fireårige åremålsstillinga på Svalbard 1. oktober. – Ellingsen har vist stor motivasjon for jobben og han vil ta UNIS videre inn i framtiden på en solid måte, sier UNIS’ styreleder Berit Kjeldstad.