Ny direktør for Arktisk Råd

Nina Buvang Vaaja fra Tromsø, ble i dag utnevnt som ny direktør for Arktisk Råd sekretariat. En av kommentarene til ansettelsen var at dette er den viktigste stillingen for den fredelige utviklinga i Arktis. Arktisk råd jobber med spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står ovenfor og fremmer bærekraftig utvikling innenfor miljø, sosiale forhold og økonomi.