NVE: – Hører du drønn i snøen – gi oss beskjed!

Nå vil Norges vassdrags- og energidirektorat ha din hjelp til å lage bedre skredvarsler.

Snøskred

SNØSKRED: Bare de siste ti årene har 64 mennesker mistet livet i snøskredulykker i Norge. Her ved Eikedalen skisenter i Hordaland, omkom én person, vinteren 2011.

Foto: Remi Bøe Presttun / Scanpix

– Jo mer informasjon vi har tilgjengelig om snøen, desto lettere er det å lage et godt og presist skredvarsel. Vi får mye informasjon fra våre profesjonelle observatører, men de dekker store områder, forteller snøskredvarsler i NVE, Solveig Kosberg.

Vinteren står for døra, og fra 1. desember vil den norske snøskredvarslingen Varsom igjen utarbeide daglige skredvarsler. Varslene utarbeides på bakgrunn av meteorologiske data og visuelle observasjoner. Men NVE ønsker mer informasjon, og ber alle på tur i vinterfjellet bidra.

Solveig Kosberg og Rune Engeset

Snøskredvarsler Solveig Kosberg og leder for skredvarslingen Rune Engeset.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Hører du et drønn i snøen – gi oss beskjed! Ser du sprekker i snøen – gi oss beskjed! Ser du et snøskred – ta bildet og send inn. Legg gjerne ved informasjon om hvor stort det er og når skredet gikk. Informasjonen sendes inn via nettsiden Regobs, eller via Regobs-appen. Jo mer informasjon vi har, jo bedre blir varslene, sier Kosberg til NRK.

Regobs er en database for registrering av snøobservasjoner og skredaktivitet. Sist vinter ble det gjort 32000 registreringer i databasen.

Holdningsendring på gang

Det norske vinterfjellet er lunefullt. Hver vinter mister mennesker livet i snøskred. Bare siden 2005 har 64 menneskeliv gått tapt. De mange dødsulykkene førte i 2012 til oppstarten av Varsom, en nasjonal varslingstjeneste for snøskred. Bak tjenesten står NVE, Statens Vegvesen, Meteorologisk institutt og Jernbaneverket. Fra 1. desember til 31. mai utarbeides daglige varsler for 24 regioner over hele landet.

– Adferden i fjellet er i ferd med å endre seg. Vi ser at skikjørerne leser varslene når de planlegger turen. Det er vanskelig å tallfeste, men vi tror vi har spart liv. I spørreundersøkelser svarer folk at de har unngått skredulykker fordi de har lest skredvarslet, sier leder for skredvarslingen, Rune Engeset.

Registrerer nestenulykker

NVE ønsker ikke bare observasjoner fra folk for å gjøre skredvarslene bedre. De ber skikjørere, skuterkjørere og andre som beveger seg i vinterfjellet om å melde inn nestenulykker.

– Sist vinter registrerte vi 58 skred som involverte mennesker. Men mørketallene er store og det er mange nestenulykker vi ikke får vite om, sier Engeset.

Han viser til Klatreforbundet, som lenge har jobbet med å registrere nestenulykker.

– Ved å dele erfaringer kan vi redde liv, sier Engeset.

Siden starten i 2012 har bruken av Varsom skutt i været. Sist sesong hadde Varsom 400.000 besøk og én million sidevisninger. NVE håper enda flere tar tjenesten i bruk i vinter.

– Ha respekt for at naturen er komplisert. Det nytter ikke å bare lese faregraden, man må også sette seg inn i det som ligger bak. Hele poenget er at folk skal overleve, sier Kosberg.