NVE-ansatt anmeldt for nære forbindelser til vindkraftutbygger

Det har lenge blåst kraftig rundt Nord-Norges største vindkraftprosjekt. Nå er en av de ansatte i NVE politianmeldt av prosjektets motstandere.

Hamnfjell vindpark, Båtsfjord

OMDISKUTERT: Vindkraftanlegget på Kvitfjell og Raudfjell kan bli det største i Nord-Norge. Men motstanden mot anlegget har vært stor, helt siden prosjektet ble lansert. Bildet er fra Finnmark.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

Saken er oppdatert 07. november 2018:

4. juli 2018 kl. 18:14: Politiet har henlagt en sak mot en seksjonssjef i NVE. Vedkommende ble anklaget for korrupsjon i forbindelse med vindkraftutbygginga på Kvaløya i Tromsø. Bakgrunnen for anklagen var at flere NVE-ansatte skal ha blitt med på turer i Reisadalen. De skal ha vært inviterte av utbyggeren som ville ha tillatelse til å bygge vindkraftverket.

--------

Det er motstandere av det mye diskuterte vindkraftanlegget på Kvitfjell og Raudfjell i Tromsø som har levert anmeldelsen. De hevder blant annet følgende i anmeldelsen:

«Gjennom mange år har vedkommende etablert for tette personlige bånd med utbygger av Raudfjell/Kvitfjell vindkraftverk. På den måten har han brukt sin sentrale posisjon i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å gi utbygger fordeler og tillatelser uten forsvarlig og uhildet saksbehandling.»

Politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse, men ønsker ikke å utdype hva anmeldelser går ut på.

Kommunikasjonsdirektør i NVE, Kjetil Hillestad, ønsker ikke å kommentere anmeldelsen, men sier at de opplever å få anmeldelser imot seg, særlig i saker der motstanden er stor.

Etter det NRK erfarer er den NVE-ansatte anmeldt for brudd på forvaltningslovens habilitetsregler og for myndighetsmisbruk. Motstanderne av utbyggingen påstår også at mannen har hatt nære relasjoner til mannen bak vindkraftutbyggingen.

Politiet bekrefter også at de har tidligere har fått henvendelser fra personer som har ønsket å tipse om de samme forholdene.

OED med redegjørelse

NVE ligger under Olje- og energidepartementet (OED). Etter henvendelse fra NRK tidligere i vår, ba departementet om at NVE skulle redegjøre for kontakten som har vært mellom den NVE-ansatte og utbyggeren av vindkraftanlegget.

I redegjørelsen fra den nå anmelde NVE-amsatte står det blant annet følgende:

«Jeg har vært i Reisadalen med xxx ved flere anledninger, både på scooter og i båt. Det har alltid vært mellom 6–10 mennesker fra XXX, NVE og entreprenøren og turene har alltid hatt som formål å drøfte saker og avklare konkrete problemstillinger. Perioden 1997 – 2005 var pionertiden for NVE i vindkraftsammenheng, og det var viktig å møte kommuner, vindkraftaktører, reindriften og interesseorganisasjoner når de ønsket dette og NVE hadde mulighet. Alle var pionerer. Kostnader utover enkel overnatting har vært dekket av NVE. Matservering ble noen ganger dekket av entreprenøren eller XXX. Det er rutine at utvikler betaler kostnader til transport på stedet knyttet til befaringer både for NVE, kommunen og andre berørte.»

Den opprinnelige utvikleren av prosjektet har ikke svart på NRK henvendelser i forbindelse med denne saken. Den NVE-ansatte sier via sin kommunikasjonsdirektør at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, utover sin egen skriftlige redegjørelse.

Prosjektet fikk nye eiere i 2017 som ikke er omfattet av anmeldelsen.