NRK styrker sin tilstedeværelse i Finnmark

NRK har som hovedmålsetting journalistisk å samle Finnmark.

Grethe Gynnild-Johnsen NRK-LEDELSEN

Grethe Gynnild-Johnsen, Distriktsdirektør i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

I midten av april 2015 skal kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen formelt gjenåpne NRKs eldste distriktskontor, NRK Finnmark. Det gjør NRK fordi vi mener at nordområdene er ett av de viktigste journalistiske områdene i Norge, med internasjonal interesse. NRK-ledelsen er stolt av å kunne gjøre et slikt valg samtidig som mange mediehus bygger ned i distrikts-Norge.

NRKs oppdrag er å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, ha et godt regionalt tilbud og regional tilstedeværelse. NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur.

Etter at styret i NRK fattet denne beslutningen for et par år siden, har debatten i stor grad dreid seg om nedbygging av vårt kontor i Vadsø. Det har kommet helt i bakgrunnen at det vi egentlig gjør er å bygge opp i Finnmark gjennom vårt nye hovedkontor i Alta. Dette mener vi vil være til det beste for publikum.

NRK etablerer et moderne regionalt mediehus i Finnmark, lokalisert med hovedkontor i Alta og lokalkontorer i Vadsø, Hammerfest og Kirkenes. Vi skal sende seks timer radio hver dag, vi skal fortsatt samsende TV-magasin kveld med Troms og vi lager egen nett/mobilsatsing for Finnmark med betydelig grad av TV på nye plattformer. Vårt hovedfokus er å gi hele Finnmark godt innhold samtidig som vi skal speile hele fylket nasjonalt.

Jeg er klar over at flytting av hovedsete i Finnmark fra Vadsø til Alta er kontroversielt. Valget vi gjorde er ganske enkelt tuftet på at vi mener at Alta er det nye hovedsetet i Finnmark uavhengig av hvor ledelsen av fylket ligger. NRKs styre besluttet at vi skulle reetablere NRK i Finnmark som eget distriktskontor, ledelsen i NRK besluttet at hovedkontoret skulle ligge i Alta. Som distriktsdirektør anbefalte jeg Alta, og jeg mener fortsatt at Alta er det beste valget for et nytt hovedkontor.

Selvsagt er en slik flytting ikke gratis. Likevel er det årlig billigere å leie moderne lokaler i Alta enn å drifte eide lokaler i Vadsø.

Enkelte krever gransking av flytteprosessen. Jeg kan si meg enig i at ikke alle deler av prosessen har vært like bra. Men det gjelder først og fremst interne deler av prosessen.

Svaret er fortsatt at NRK har bygget seg opp med et eget distriktskontor i Finnmark, og vi valgte Alta på bekostning av Vadsø. Om prosessen granskes vil dette likevel stå fast. Det finnes ikke andre baktanker enn å gi publikum i Finnmark ett godt og bedre tilbud.

Grethe Gynnild-Johnsen, Distriktsdirektør i NRK