Norwegian legger ned kundesenter i Tromsø

30 Norwegian-ansatte i Tromsø mister jobben.

En av flyselskapet Norwegians 737 Max 8-maskiner

Norwegian har over år hatt 30 ansatte ved kundesenteret i Tromsø.

Foto: Heikki Saukkomaa / AP

– Vi forstår veldig godt at dette er dårlige nyheter for våre flotte kolleger i Tromsø. De har gjort en fantastisk jobb for Norwegian i mange år. Vi skal nå sette oss ned sammen med de ansatte og fagforeningene for å bli enige om veien videre.

Det sier informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen i en SMS til NRK torsdag ettermiddag. Han sier alle de ansatte nå skal bli ivaretatt på en så god måte som mulig.

– Som en del av Norwegians omfattende kostnadsbesparelsesprogram må vi effektivisere måten vi jobber på. Styret i Norwegian har derfor besluttet at kundesenteret i Tromsø avvikles og at deler av funksjonene overtas av kundesenteret på Fornebu, sier Sandaker-Nielsen.

Lasse Sandaker-Nielsen

Informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen sier Norwegian er i en situasjon der de må kutte kostnader.

Foto: Margret Helland / NRK

Ønsker å sentralisere

Norwegian fikk et underskudd på 1489 millioner kroner i første kvartal 2019. I samme periode i fjor tapte selskapet 46 millioner kroner.

I slutten av april varslet ledelsen i flyselskapet at de så på alle muligheter for å redusere kostnader og at de vurderte å legge ned kundesenteret i Tromsø. Nå er avgjørelsen tatt.

Ledelsen i selskapet har tidligere varslet både tillitsvalgte og de ansatte om mulige kutt. Nielsen kalte da dialogen for god og konstruktiv.

Flere av de 30 stillingene er varslet overført til det eksisterende kundesenteret på Fornebu.

Flyplass

Norwegian er ikke tjent med å ha et lite kundesenter i Tromsø når mye av jobben som gjøres på den fronten ellers skjer på Fornebu. Det sa informasjonsdirektøren til NRK da kuttforslaget først ble kjent.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Svært god og erfaren stab

Konserntillitsvalgt i Handel og Kontor i Norwegian, Hilde Nyborg Loe, representerer de fleste av de ansatte i Tromsø.

Hun har tidligere sagt til NRK at hun i det lengste har håpt at noe av virksomheten i Tromsø vil beholdes. Hun karakteriserer de 30 ansatte som en svært god og erfaren stab, og syntes derfor det ville være synd om selskapet skulle miste kompetansen ved en total nedlegging.

Etter det NRK erfarer har planen om nedlegging i Tromsø versert i lang tid. Seks fra ledelsen var allerede 9. april i Tromsø for å informere om forslaget.