Norsk sjømatnæring satser på at India skal bli det neste store markedet

Sjømatrådet ser ut over gamle markeder, for å sikre eksportvekst også i årene som kommer.

New Dehli

Et land med 1,2 milliarder mennesker er nå målet for norske sjømateksportører. Sjømatrådet satser på å bygge nettverk i landet.

Foto: Chandan Khanna / Afp

Fjoråret var et rekordår av dimensjoner for norsk sjømatnæring. Eksportverdien nærmet seg 70 milliarder kroner

EU viktig marked

Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner, etter en vekst på 17 prosent i 2015. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring.Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport er at over 60 prosent er ferske produkter og at denne andelen øker.

– Veksten i EU og USA de senere år viser også betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Gode handelsavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier administrerende direktør Terje Martinussen.

Satser østover

Ingerlill Jacobsen

Markedsansvarlig Ingerlill Jacobsen i sjømatrådet har stor tro på at India skal bli et framtidig marked for norsk sjømat.

Foto: Sveinung Åsali / nrk

I tillegg til å vedlikeholde eksisterende markeder, ser nå sjømatrådet ut over disse, og har plukket ut flere nye, potensielle stormarkeder.

– Vi ser i flere retninger, først og fremst mot Midtøsten, og ikke minst India, sier markedsansvarlig for nye markeder, Ingerlill Jacobsen.

– India er et land med 1,2 milliarder mennesker, og vi regner med at 20 til 25 millioner av dem i dag har kjøpekraft til å skaffe seg norsk sjømat. I første omgang satser vi mot storbyene Ny Dehli, Mumbai og Bangalore, sier hun.

Må være til stede

– For å bygge opp nye markeder, må vi være til stede i landene og bygge nettverk. Derfor har vi nå utlyst en prosjektstilling som skal ha ansvar for å bygge opp det indiske markedet. Om et par år skal vi evaluere innsatsen. Det tar tid å komme inn på helt nye områder, sier Jacobsen.