Norsk kvinne med zikavirus

Minst én gravid kvinne i Norge har testet positivt på zikaviruset, det opplyser Folkehelseinstituttet. Nordlys skriver at Universitetssykehuset Nord-Norge har gjennomført tester på fire personer. Ingen av de fire har vært positive. Til sammen 50 prøver er analysert siden de fostermedisinske sentrene begynte å tilby tester her i landet i februar.