NRK Meny
Normal

Nytt Nord-Norgekontor i Brussel

Den nordnorske lytteposten i EU blir nå utvidet. Norges Råfsiklag blir med på EU-kontoret i Brussel.

Palais des Beaux-Arts i Brussel (Bozar)

Palais des Beaux-Arts i Brussel (Bozar)

Foto: Wikimedia Commons

Norges Råfisklag går nå inn som partner i det Nord-Norske Europa-kontoret i Brussel.
I dag eies og drives kontoret av fylkeskommunene i Troms og Nordland. Finnmark har vedtatt at de også blir med.

Kontoret styrkes

Dermed styrker kontoret sin posisjon. Andre partnere foruten fylkeskommunene er Bodø og Tromsø kommuner, Landsdelsutvalget og NHO. Og nå sist også råfisklaget.

Norges Råfisklag er en gigant i norsk fiskerinæring , med en omsetning i fjor på nesten seks milliarder kroner.

Viktig å være i Brussel


Administrerende direktør Trygve Myrvang mener det er viktig for dem å bli partner i det Nord-Norske kontoret i Brussel.

– Da får vi være med på det samarbeidet som europakontoret allerede har etablert, og innenfor det er det nordområdesatsing , med vekt på fiskerinæring som er viktig for oss, sier Myrvang.


Vi kan få mere kunnskap ved å være tilstede på en del av de aktivitetene som skjer i Brussel, og rundt om på Nordkalotten der man har møter . Og vi kan bidra med kunnskap som har med fiskerinæringen å gjøre . Vi kan også få mere fokus på de mulighetene som finnes, forteller Myrvang.

Bryssel-kontoret som blir kalt for en Nord-Norsk lyttepost i EU-systemet, vil fra i sommer ha fire ansatte. Disse skal utføre konkrete arbeidsoppgaver for Norges Råfisklag.