Norges dårligste kommunale vei?

Veien på Karlsøya i Nord-Troms er nesten ikke kjørbar.

Den kommunale veien er nesten ikke kjørbar.

Ikke mange har kjøretøy til å ferdes på denne veien, viser video av Svein-Egil Haugen.

– Jeg får ikke slaktebil opp til gården, så jeg må levere dyrene på kaia eller frakte de til Hansnes når de skal slaktes.

Det sier Svein-Egil Haugen, som driver småbruk med sau på den idylliske øya nord for Tromsø.

Svein-Egil Haugen

Svein-Egil Haugen driver småbruk på Karlsøya.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Han er en av om lag 50 fastboende, i tillegg til hyttefolk som bruker den tre kilometer lange kommunale veien på øya.

– Det finnes ikke grøfter langs veien, og hver vår renner det over med vann. Det lages store krater under vårløsningen, og hvert år er veien nærmest ubrukelig – i hvert fall for vanlige kjøretøy, sier øyboeren.

– Får ikke svar fra kommunen

Haugen sier utviklingslaget har sendt utallige brev med klage over veikvaliteten til Karlsøy kommune, uten å ha fått svar. Nå har han lagt ut video av veien på sin private facebookside.

– Du er jo politiker selv. Hva har du gjort for å få politisk gehør for å reparere veien?

– Jeg har mange ganger foreslått i kommunestyret at veien må utbedres, og at dette må tas inn i det kommunale budsjettet, men det har vi ikke råd til. Det blir sagt at veien skal inn i vedlikeholdsbudsjettet, men teknisk avdeling har mye å gjøre og de tar vel det mest prekære først. Dette er jo i utkanten, og det er ikke mange fra sentrale strøk i kommunen som ser denne veien. Da føler de det vel ikke vedlikehold her som presserende, sier Haugen som representerer SV i Karlsøy kommunestyre.

Visste ikke om veiproblemene

Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy

Mona Pedersen er ordfører i Karlsøy kommune.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Ordfører i Karlsøy, Mona Pedersen sier til NRK at hun ikke har sett vei-videoen, og at hun heller ikke kjenner til utviklingslagets henvendelser til kommunen.

– Jeg har ikke som ordfører fått melding om at veien på Karlsøya er spesielt dårlig, men jeg har ingen grunn til å tro noe annet heller.

– Hva vil du gjøre som ordfører, når du hører bygdefolket er fortvilet over situasjonen?

– Vi har et visst budsjett vi må forholde oss til, men samtidig er det interessant å høre hva slags planer vår tekniske avdeling har for vedlikehold av de kommunale veiene våre.

Jeg vil undersøke situasjonen, og da også i forhold til veien på Karlsøya, lover ordfører Mona Pedersen.