Norge kjemper videre for å få jakte sel

Norge og Canada anker WTOs vedtak om å stoppe all import og salg av selprodukter.

Inuitter skal fortsatt få lov til å jakte på sel og selge selprodukter.

Norge ønsker å få omgjort EUs avgjørelse om å forby import og salg av selprodukter.

Foto: Sean Kilpatrick / AP

I 2009 vedtok EU et forbud mot import og salg av selprodukter.

Begrunnelsen for vedtaket var at selfangst ble vurdert som inhuman.

Norge og Canada tok avgjørelsen til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Der argumenterte de for at jakten er human, og at det er en viktig for å kontrollere ressursene i havet.

Blant annet hevdet de at ingen selfangst fører til at selene vil true fiskebestanden.

WTO mente i november at EUs avgjørelse skulle bli stående.

Nå har Norge og Canada valgt å anke denne avgjørelsen, ifølge Barents observer. Det er foreløpig ikke satt en dato for de nye forhandlingene.