Norge får gjeninnføre redusert arbeidsgiveravgift

Endrede EU-regler gjør det mulig for Norge å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene.

Foto: NRK

Frank Bakke-Jensen

EU-minister Frank Bakke-Jensen er fornøyd med sakens utfall.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det får betydning for transportbransjen og energi i distriktene fordi vi øker kraften til transportselskapene våre i distriktene. Det vil si at de står bedre rustet til å konkurrere mot andre transportselskaper, sier EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Saken har i en årrekke vært en viktig sak for den norske regjeringen. Bakke-Jensen sier denne saken viser hvor lang tid slike saker tar i EU-systemet.

– Her burde vi vært tidlig inne, det var vi dessverre ikke forrige gang. Da måtte vi reparere i stedet for å konsultere. Vi ble klare over dette i 2013 da vi inntok regjeringslokalene, og det har tatt tiden fram til nå å rydde opp i det, sier han.

Arbeidsplasser i distriktene

De norske problemene oppsto da EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Dette er et viktig gjennomslag som vil sikre bedre vilkår for viktige bedrifter og arbeidsplasser i Distrikts-Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Et av de viktigste virkemidlene

Også Finansdepartementet er nå godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

– Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge. Det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, legger hun til.