Norge dårligst på fisk

Av 113 land, havner Norge på siste plass når det gjelder sjøressurssikkerhet. Det dreier seg om overfiske, algeoppblomstring og stadig lavere oksygennivåer i vannet. Det kommer frem i den globale matsikkerhetsindeksen, utarbeidet av økonomimagasinet The Economist. – Dette bør bekymre oss alle, sier nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming til Nationen.