Nordreisa mot innbyggernes ønske

Til tross for at befolkninga i Nordreisa, med et knapt flertall, stemte for kommunesammenslåing, har kommunestyret vedtatt at Nordreisa skal bestå som selvstendig kommune. - Vi mener at rammebetingelsen som er gitt for sammenslåing i Nord-Troms ikke gir tilstrekkelig gevinst for befolkningen i kommunene, heter det i vedtaket. Vedtaket i kommunestyret ble gjort med kun en stemmes overvekt, 11 mot 10 stemmer.