Nordnorske kommuner trosser staten og innfører fjelloven

Kommunene Beiarn og Saltdal i Nordland vedtok onsdag å gjøre fjelloven gjeldende, selv om staten har sagt nei. Bardu kommune i Troms gjør kanskje snart et lignende vedtak.

Fjelloven: Vil opprette fjellstyre

VEDTAK OM FJELLOVEN: Beiarn kommune, med ordfører Monika Sande (i midten), vedtok onsdag at fjelloven gjelder i kommunen. Bildet er fra mai i år, sammen med kommunalleder Ågot Eide og rådmann Ole Petter Nybakk.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Under et kommunestyremøte i dag, onsdag, ble det bestemt at fjelloven skal gjelde i Beiarn kommune.

– Vi har vedtatt at fjelloven gjelder for oss, og vi er i gang med å oppnevne et fjellstyre, bekrefter ordfører Monika Sande (Sp).

Saltdal innfører fjelloven

INNFØRER FJELLOVEN: Kim Mietinen, Siv Mossleth og Rune Berg er svært fornøyd med at fjelloven innføres. Kommunen sier at de har svært store areal som forvaltes av Statskog. – Jeg er i dag svært glad for at vi har gjort et historisk vedtak med brei og enstemmig støtte i de politiske partiene i Saltdal kommune, sier Sp-ordfører Rune Berg.

Foto: Privat

Fjelloven sørger for at lokale krefter, gjennom demokratisk oppnevnte fjellstyrer, får bestemme på statseid utmark, både høyt og lavt. Men fjelloven gjelder ikke i Nord-Norge, slik NRK siden i vinter har satt søkelyset på.

– Nå ser det ut til å være en ny giv i saken om fjelloven, og derfor vedtok vi nå å gjøre loven gjeldende, sier Sande.

Onsdag kveld kom også meldingen om at Saltdal kommune i Nordland i et enstemmig kommunestyrevedtak innfører fjelloven.

Fikk nei på 90-tallet

Beiarn kommune gjorde også på 90-tallet fjelloven gjeldende i kommunen, men staten satt den gang ned foten. Ordfører Sande mener at det er både rett og rimelig at fjelloven også gjelder i Nordland og Troms,

Det er ikke noe i loven som sier at fjelloven ikke skal gjelde. Vi forholder oss til lovverket, sier hun.

Toralf Heimdal

VARSLER VEDTAK: Toralf Heimdal, ordfører i Bardu, varsler vedtak om fjelloven i løpet av juni.

Foto: Arild Moe / NRK

Mens Beiarn i årenes løp har vært i bresjen for fjelloven i Nordland, har Bardu gjort det samme i Troms. Ordfører Torolf Heimdal (Sp) forteller at et vedtak om fjelloven nå er like om hjørnet:

– Saken kommer opp til politisk behandling i formannskapet torsdag, og i neste uke i kommunestyret i Bardu. Jeg kan ikke forskuttere noe vedtak, men innstillingen er at man gjør at prinsippvedtak, og at vi skal innføre fjelloven og underrette departementet, sier han.

Også Bardu gjorde fjelloven gjeldende på 90-tallet, men ble stoppet av landbruksdepartementet.

Fjelloven

GJELDER IKKE I NORD-NORGE: Fjelloven gir lokale krefter sterk innflytelse på statseid grunn.

Foto: NRK

Forberedt på rettsprosess

I vedtaket fra kommunestyret i Beiarn, heter det at fjellstyret i henhold til fjelloven skal disponere en fjellkasse der inntekter skal gå.

Asbjørn Jørgensen

VILLE VÆRT STOLT: Tidligere varaordfører i Beiarn, nå avdøde Asbjørn Jørgensen, kjempet på 90-tallet hardt for fjelloven. Ole Petter Nybakk, som i dag er rådmann, tror Jørgensen vill vært stolt av dagens ordfører Monika Sande: – Jeg tenker at om hennes tidligere partikamerat og hardtarbeidende fjellovforkjemper, Asbjørn Jørgensen hadde vært i live, så hadde han nok vært svært så fornøyd i dag og sendt henne velfortjente blomster, skriver han til NRK.

Foto: Privat

Beiarn kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyret over utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som Staten gjennom Statskog SF i dag mottar for bruk og disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.

Spørsmålet for Beiarn nå, er om staten sier nei, som sist. Rådmann Ole Petter Nybakk skriver i en e-post til NRK at kommunen er beredt på å stå løpet ut, om så i retten:

Vi er VELDIG klare til nå å stå løpet ut. Det er ikke behandlet politisk men jeg føler meg sikker på at trusler om rettslige følger og endog faktiske rettslige følger heller gir oss energi enn skremmer oss.

Vi har historien, argumentene og forståelsen for en nødvendig likhet for loven på vår side.

MER OM FJELLOVEN: