Nord-Tromskommuner kan miste skattefordeler

Det er ennå ikke klart hva som vil skje dersom kommuner i Nord-Troms slår seg sammen med kommuner som ikke hører til tiltakssonen. – Vi må ta den tid vi trenger, sier statssekretær.

Hansnes i Karlsøy kommune

Hva vil skje med Nord-Tromskommuner som Karlsøy dersom de slår seg sammen med Tromsø? Usikkert om de får beholde skattefordelene.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

7 kommuner i Nord-Troms og hele Finnmark hører i dag til det vi kaller tiltakssonen. Dette betyr at innbyggerne i disse kommunene har lavere skatt og andre gunstige ordninger som andre ikke har. Mange sparer tusenvis av kroner i året på disse ordningene.

Uviss skjebne

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen sier Kommunaldepartementet vurderer hva som skal skje med kommunene i Nord-Troms som er med i tiltakssonen. – dette er et vanskelig kart, så vi må bruke god tid før vi bestemmer oss.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Mange lurer nå på hva som vil skje dersom for eksempel Karlsøy og Lyngen blir slått sammen med Tromsø.

– Vi har sett på slike muligheter, men vi har ikke konkludert ennå, sier statssekretær i Kommunaldepartementet, Jardar Jensen.

– Men jeg tror vi kan si at ordningene kommer ikke til å være slik de er i dag i framtida. Det er fare for at noen kommuner vil tape noe, sier han.

– Andre kommuner, som for eksempel Kvænangen, som ser nordover, kan komme gunstigere ut.

Hvorfor bruker departementet så lang til på å bestemme hva som skal skje?

– Dette er et svært innfløkt landskap, så vi er nødt til å ta den tiden vi trenger, sier Jardar Jensen.