NRK Meny

Nord-Norge tar asylstøyten

Hver fjerde asylsøker som kommer til Norge ender opp på et asylmottak i et av de tre nordligste fylkene, skriver Klassekampen. Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at de nordnorske fylkene har fått en markant økning i antall asylsøkere, mens fylker som Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trøndelag nå har færre asylsøkere enn i januar.