NRK Meny
Normal

Nord-Norge på topp innen psykisk helsearbeid

Troms og Finnmark ligger på topp i andel ansatte med høyere utdanning innen psykisk helsearbeid. Det viser ny landsoversikt.

Psychological consultation

På bunnen av lista ligger Oslo, med kun 0,4 årsverk per innbygger.

Foto: Colorbox

Oversikten er laget som en indikator på kvaliteten i tjenestene.

– Tallene gir grunnlag for kommuner og fylker til å kunne se nærmere på hvor de ligger i forhold til landsgjennomsnittet, og i forhold til kommuner de finner det relevant å sammenligne seg med, sier Thor Hallgeir Johansen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

  • Se full oversikt over hele landet HER.

Oversikten viser at det i Norge i gjennomsnitt er 0,6 årsverk med høyere videreutdanning i kommunalt psykisk helsearbeid per 1.000 innbyggere. På topp ligger Troms og Finnmark med ett årsverk per tusen innbyggere.

Et kvalitetsstempel

Anette Mjelde

Annette Mjelde, avdelingsdirektør for avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Det betyr at kommunene har god kompetanse og kan gi et godt tilbud. De kan også komme tidlig inn å undersøke hvordan den enkelte har det og finne ut hvilken type hjelp personen trenger. Så kan de iverksette det i kommunen, før de eventuelt vurderer å sende videre til spesialisthelsetjeneste, sier Annette Mjelde, avdelingsdirektør for avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

På topp i Troms ligger Lavangen kommune. På topp i Finnark ligger Berlevåg.

På bunn i landet er Oslo, med kun 0,4 årsverk.

– Dette er et kvalitetsstempel. Mer kompetanse i kommunene er veldig viktig. Det er der folk bor, og trenger nødvendig hjelp, behandling og oppfølging.

Tilskuddsordning

Mjelde tror landets to nordligste fylker er på topp i landet fordi de har vært flinke til å benytte seg av et spesielt tilbud fra Helsedirektoratet.

– Kommunene har rekruttert personell med høyskole eller universitetsutdanning. Noen kommuner har da vært spesielt flinke til å søke på et lønnstilskudd som vi har hatt over mange år, hvor de som er under utdanning er sikret lønn under utdanningen.

Troms og Finnmark har vært gode til å benytte seg av dette, og har sendt ansatte til videreutdanningene som finnes på høyskolene.