NRK Meny
Normal

Noen kan ha fått for lita regning i ti år

I Målselv mener rådmannen at noen huseiere har betalt for lite eiendomsskatt i mange år fordi kommunen har hatt feil informasjon om størrelse og tall på bygninger på eiendommen.

hus Målselv

Innbyggerne i Målselv er svært kritiske til den store økninga i eiendomsskatten.

Foto: Privat

Neste uke blir bråket rundt økt eiendomsskatt tema i Målselv kommunestyre. Men først i april kan det bli gjort vedtak om endringer. Da blir trolig promillesatsen satt ned fra sju til seks eller fem, og da må politikerne også ta stilling til endringer og kutt i budsjettet.

Ny taksering av verdien av eiendommene i Målselv har gitt opp mot en tredobling av eiendomsskatten, men uten at innbyggerne fikk beskjed på forhånd. Det førte til at en av innbyggerne, Knut Wingstad opprettet en Facebook-side for å få ned eiendomsskatten i Målselv.

Mulig feil i verdifastsetting

Rådmann i Målselv, Hogne Eidissen vedgår at verdifastsettinga hos noen av innbyggerne kan ha vært feil.

Hva skjer med de regningene folk har fått? Må de betales, og så blir det justert i ettertid?

– Ja. Folk må betale de regningene som er sendt ut. Og så er vi tydelig på at folk må klage dersom de opplever at regningene er feil, sier Eidissen.

Rådmannen sier det utvilsomt er slik at mange har fått ei stor økning i eiendomsskatten.

– Det kan meget vel hende at verdifastsettinga for ti år siden var feil, sier han.

Er det også slik at måten takseringene og rapporteringene ble gjort på for ti år siden gjør at folk har fått overraskelser?

– Ja, ganske sikkert. Vi hadde nok ikke et så godt grunnlag som vi burde i 2007.

Kan det være at noen slapp billig for ti år siden?

– Sannsynligvis, ja, sier rådmann Hogne Eidissen.

Til i går, mandag hadde Målselv kommune fått rundt 110 klager på eiendomsskatten. Fristen for klage er 7. april.

Oppfordres til å klage

Flere huseiere i Målselv har tatt kontakt med Huseiernes Landsforbund etter nær firdobling av eiendomsskatten.

Klag hvis du mener taksten som er brukt er høyere enn markedsverdien, er rådet de får.

– Hvis beboerne synes taksten som ligger til grunn for eiendomsskatten, er for høy – og høyere enn verdien på boligen – så er det grunn til å klage, sier Kristin Gyldenskog. Hun er avdelingsleder i Huseiernes Landsforbund.

Tall fra SSB viser at rundt 80 prosent av kommunene har innført eiendomsskatt. Men det er bare 250 kommuner – rundt 60 prosent – som har eiendomsskatt på bolig. Resten av kommunene har eiendomsskatt på næringsbygg, verk og bruk og andre forhold.

I Målselv har partiet Venstre krevd at kommunestyret behandler eiendomsskatten på nytt. Gruppeleder Hege S. Gjerdrum sier de neppe var fullt klar over konsekvensene av vedtaket de gjorde før jul.

Øker eiendomsskatten i Karlsøy

I Karlsøy – som ligger på topp når det gjelder eiendomsskatt i Troms – øker skatten fordi verdien av eiendommene er satt opp med ti prosent.

Kommunestyret vedtok økninga før jul etter at verdifastsettinga ikke har vært endret på ti år.

Rådmann Jan Hugo Sørensen sier det ikke er kommet klager fra innbyggerne. Han mener det har skjedd en betydelig verdiøkning siden forrige taksering av boliger og hytter.

Promillesatsen ligger fast på 6,5 i Karlsøy.