NHO: – Bompenger i Tromsø et nødvendig onde

Det er enighet mellom administrasjonen i Tromsø kommune og Statens vegvesen om løsninga for det store bompengeprosjektet i byen.

Tromsø mot bompenger

Charlotte Norvik Lindquister

HALVFORNØYD: Charlotte Norvik Lindquister og NHO aksepterer at det blitt bompenger.

Foto: Moment Studio

– Det er flere næringsaktører som ser at dette kommer til å bli en betydelig kostnad for dem. Vi ser på bompenger som en utfordring, men samtidig er de nødvendig for å til en del utbygging av infrastruktur i Tromsø kommune, sier Charlotte Norvik Lindquister, rådgiver NHO Troms og Svalbard.

– Et nødvendig onde?

– På mange måter kan man si ja. Men så er det selvsagt noen som vil hevde at det er andre måter å løse denne utfordringen på. NHO Troms og Svalbard har sammen med flere medlemsbedrifter sagt at de aksepterer at det innføres bompenger i Tromsø. Så ja, et nødvendig onde.

Bompenger i 20 år

Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge hvor staten er villige til å betale halvparten av en bymiljøavtale. Men avtalen omfatter blant annet 15 bomstasjoner.

Som NRK omtalte i dag, tirsdag, så vil det i ishavsbyen bli 30 kroner i rushtida i bompenger i 20 år framover.

Samtidig er det nå klart at det nå er enighet mellom administrasjonen i Tromsø kommune og Statens vegvesen om løsninga for det store bompengeprosjektet i byen.

– Det viktigste for byens befolkning er at vi vil få et bedre trafikkbilde, for både gående, syklende og bilister. Og, ikke minst, kollektivtrafikken, sier administrasjonssjef Britt Elin Stenveg.

Køsniking

Leder i byutviklingskomiteen Ragni Løkholm Ramberg sier bompengeprosjektet har tatt et viktig steg videre med innstillinga fra administrasjonen.

Ragni Ramberg

SNIK: Ragni L. Ramberg og Tromsø-politikerne vil gjerne snike litt i køa og raskt komme i dialog med staten om finansieringen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Det er slik at det er ni utvalgte byer over hele landet som får lov til å forhandle om en slik bymiljøavtale. Kommunen er ivrig etter å komme i gang med forhandlingene med staten om finansieringen.

Ja, så ivrig at de gjerne vil snike litt i køa.

– Jeg er opptatt av at vi skal gjør ting godt i Tromsø, og at vi viser staten at vi er klare for å forhandle om bymiljøavtale. Vi er klare til å gjøre det som kreves av oss, slik at vi tidlig kan komme til forhandlingsbordet og begynne å få tilgang til de statlige midlene som virkelig gjør at vi kan gjøre et løft for byen, sier Ramberg.

Leverer innspill

NHO Troms og Svalbard vil levere sitt innspill til Tromsøs politikere, og Lindquister kan si noe om innholdet.

– At nærings- og nyttetrafikk går utenfor nullvekstmålet og ikke blir rammet spesielt hardere enn det som det er lagt opp til nå, sier hun.

Nå skal innstillinga fra administrasjonen til politisk behandling, men detaljene skal først godkjennes av kommunestyret i juni.