NH90 berget fisker – krav om at de blir på Kystvakta

NH90 gjorde jobben da en fisker var i havsnød søndag. Men det er langt fra sikkert helikopteret kan gjøre det i framtida.

NH90 tar av

NH90 tar av fra dekket på et Kystvaktfartøy.

Foto: Kystvakta

– Vi fikk et søkeområde ved Nord-Fugløya og var der etter omtrent 20 minutter, forteller Njål Bjelland, fartøysjef på NH90-helikoptrene.

Njål Bjelland, NH90

– Forsvarssjefen bestemme seg for å satse på NH90 på Kystvakta, mener fartøysjef Njål Bjelland.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tirsdag var han og kollegaene innom Universitetssykehuset Nord-Norge for å gå gjennom aksjonen med AMK, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Ved hjelp av nattbriller fant de fiskeren som lå i sjøen, fikk heist ham raskt opp og gitt ham livreddende medisinsk førstehjelp med det avansert medisinske utstyret de har ombord.

Fartøysjefen sier NH90 egentlig har et lite sykehus ombord med godt trent medisinsk personell; overvåking og hjerte- og lungemaskin.

Det øker sannsynligheten for å redde pasienten når de kan starte behandlingen med engang pasienten kommer ombord.

NH90-mannskap

Mannskapet på NH90 som berget fiskeren søndag. Fartøysjef Njål Bjelland til høyre.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Kystvakta kan bli uten NH90

Men Forsvarssjefen ønsker å flytte NH90-helikoptrene til Forsvarets fregatter. Det ble kjent i Nordlys nylig.

Hva må til for at NH90 skal bli en del av den medisinske beredskapen langs kysten?

– Da må Forsvarssjefen bestemme seg for å satse på NH90 på Kystvakta, eller eventuelt at noen politikere bestemmer det, sier fartøysjefen.

Njål Bjelland peker på at NH90-personellet trenger flytimer nok til trening. Og til det trengs penger slik at Forsvaret har teknikere nok til å produsere de flytimene som trengs.

– Vi er underbemannet med personell til å utføre de tekniske oppgavene, sier fartøysjef på NH90, Njål Bjelland.

Kystvakta også viktig for sivile

Overlege Mads Gilbert ved UNN peker på at de sivile ambulansehelikoptrene ikke er oppsatt til å drive søk og redning til havs. Til det trengs det to heiser på helikoptret slik de sivile Seaking-redningshelikoptrene i Bodø og Banak har.

– Vi mener Kystvaktas beredskap er en særdeles viktig del av den sivile beredskapen for kystbefolkningen. Og skal vi kalle oss en kystnasjon må vi ha råd til det. Skal vi oppfylle alle lovnadene om maritim produksjon og mer fiskeri, må vi ha penger til en oppegående og påregnelig beredskap med disse helikoptrene.

Var redningsaksjonen søndag en heltedåd?

– Ja det var et flott eksempel på rask, robust og høyprofesjonell innsats. De fant, de heiste opp og startet gjenoppliving umiddelbart.

Mads Gilbert

– NH90 utgjør det ypperste av maritim beredskap vi kan få, mener overlege Mads Gilbert ved UNN.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han er glad for at NH90 nå omsider – heldigvis – fått det akuttmedisinske utstyret de har etterlyst i mange år.

– Og de leverte pasienten på sykehuset med førsteklasses akuttmedisinsk behandling. Dette var det ypperste av maritim beredskap vi kan få. Det må vi få på permanent basis, sier Gilbert

Gilbert mener Stortingspolitikerne må sørge for at kystvaktskipene har helikopter som er utstyrt for redningsoppdrag. For at det skal kunne utføres redningsoppdrag i norske havområder, må forsvarets helikopter var en del av beredskapen, mener han.