Nesten syv millioner bussreiser i Troms: – Svært godt fornøyd

Antallet reisende med buss i fylket øker for hvert år. Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo for samferdsel og miljø liker den positive trenden, og håper det fortsetter.

Buss

ØKT TRAFIKK: Bussene i Tromsø og Troms fylke har opplevd en stor økning i antall bussreiser.

Foto: Mohamed Dahir / NRK

Stadig flere reiser med buss i Troms. Hittil i år har det blitt registrert nesten syv millioner bussreiser i fylket.

Det er tall som gleder Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

– Tallene viser oss at veldig mange har innsett at det er fullt mulig å benytte buss som fremkomstmiddel. Det er flere som bruker den nå enn før, spesielt dagpendlere som skal til og fra jobb, og lengre reiser, i tillegg til gruppen av elever og studenter.

Fylkesråden håper at flere den siste tiden har erstattet buss med bilen, men at det på de mindre stedene naturligvis er vanskeligere.

– Det viser at folk gjør det hvis muligheten er til stedet., og det synes jeg er flott.

Over 200.000 flere reiser

Størst prosentvis vekst første halvår har det vært i Harstad med 7,3 prosent, og i Tromsø med 5,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Fylkeskommunen har gjort flere tiltak de siste par årene, og Prestbakmo har troen på at dette er mye av grunnen til den økte trafikken.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo for samferdsel og miljø i Troms.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– En av grunnene til den gode veksten er sanntidssystemet som ble etablert i mars i Tromsø og Harstad. Ved hjelp av mobilapp og tv-skjermer gir systemet gir faktisk informasjon om avgang på passasjerens stoppested.

Også bruken av «mobilletten» har bidratt til at reisen for mange har blitt enklere og billigere.

Totalt var det 240 525 flere passasjerreiser i Troms.

Positiv utvikling

Med en positiv utvikling over hele fylket, spår Prestbakmo en lys fremtid for busstilbudet i Troms.

Han forteller at det for fylkeskommunen fremover vil være viktig å jobbe videre med tiltak for å bidra til ytterligere vekst i bussbruken. Men på veien må også utfordringene

– Vi skal utvide systemet slik at det ikke bare gjelder for de to største byene. Vi er opptatt av at alle i hele fylket skal få det samme tilbudet, og sikre god vekst og gode priser til de reisende.

Selv om de fremover skal jobbe med flere tiltak, er Prestbakmo klar over utfordringene som består.

– Det vil alltid være en utfordring på de største stedene at bussen står i samme kø som bilene. Slik som det er no gir det ikke god fremkommelighet, så infrastrukturen må endres slik at trafikken fordeles.